top of page

Statnett SF

Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk stromforsyning. Gjennom dette landsdekkende ledningsnettet overfores strom fra landsdel til landsdel og over landegrensene til vare naboland. Statnett har ansvar for a utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid moter de kravene samfunnet har pa energisektoren. Arene som kommer vil vare preget av hoy utbyggingstakt, teknologiutvikling og hensyn til det ytre miljo. Statnett planlegger betydelige investeringer og har en sentral rolle i videreutviklingen av et nordisk og europeisk kraftmarked

EPC Project Management 2021

bottom of page