top of page

SOCAR CNG

SOCAR CNG, sanayi, turizm, in�aat, ula�im gibi farkli sekt�rlerde faaliyet g�steren kurumlarin ara� filolarina alternatif bir yakit olarak CNG �nin ekonomisini, konforunu ve temiz enerjisini ula�tirmayi hedeflemektedir. Bu hedef dogrultusunda uzun yol ta�imaciligi yapan agir ticari nakliye ara�larinin dizel yakit kullanimina alternatif olarak dogalgaz kullanimini geli�tirmek ama�li ba�lattigi istasyon yatirimi projesi ile T�rkiye�nin ana ticaret yollari �zerinde konumlandirdigi ve T�rkiye�nin en geni� perakende OTO-CNG agi olan �SOCAR CNG� istasyonlari projesini hayata ge�irdi. Yakla�ik 200-250 km�lik aralar ile konumlandirilan ve son teknoloji ekipman kullanilarak in�aa edilen yeni CNG istasyonlari sayesinde, Istanbul, Ankara, Mersin, Bursa, Izmir, Konya, Eski�ehir, Aksaray gibi ticaretin kalbinin attigi b�y�k merkezleri birbirine ve �evre illerine baglayan yollarda �ali�an ara�lara yepyeni, ekonomik ve �evreci bir yakit alternatifi sunulmu� oldu. SOCAR�in, oto CNG'yi t�m T�rkiye�de ula�ilabilir kilma hedefi sadece istasyon yatirimlari ile sinirli degil. SOCAR CNG, yapmi� oldugu AR+GE yatirimlariyla dizel ara�larin hem normalde oldugu gibi motorin, hem de daha ekonomik olan CNG�yi t�ketmesini saglayan �DUAL SYSTEM� geli�tirildi.

EPC Project Management 2021

bottom of page