top of page

Skelleftea Kraft

Skelleftea Krafts historia startade 1906, da stadsfullm�ktige beslutade att anl�gga ett kraftverk i Finnforsfallet. Kraftverket stod klart sommaren 1908. Elpriset var 20 �re/kWh, i dagens penningv�rde mer �n 8 kronor. Skelleftea var 1936 den mest elektrifierade staden i hela landet. Skelleftea hade ocksa Sveriges l�gsta elpris och f�rbrukade flest kilowatt-timmar: 927 kWh per person. Koncernresultatet f�r 2009 var 527 miljoner kronor. Skelleftea Kraft �r idag en av de st�rsta investerarna i regionen.

EPC Project Management 2021

bottom of page