top of page

Sanko Enerji

Sanko Holding 1997 yilinda ba�ladigi enerji yatirimlari ile grup �irketlerinin ihtiyaci olan enerjiyi �reterek enerji sekt�r�ne ilk adimlarini atmi�tir. Sahip oldugu yenilenebilir enerji kaynaklarini 2006 yilinda Sanko Enerji �atisi altinda toplayan Sanko, ger�ekle�en ve planlanan milyarlarca dolarlik enerji yatirimiyla T�rkiye enerji piyasasinin �nemli yatirimcilarindandir. Sanko Enerji, 2007 yilinda Toptan Sati� Lisansi almi� ve serbest t�ketici kapsamina giren �zel ve t�zel ki�ilere elektrik enerjisi temin etmeye ba�lami�tir. Kisa zamanda sekt�r�n �nde gelen firmalarindan biri olan Sanko Enerji�nin portf�y�nde bir�ok sekt�rden T�rkiye�nin b�y�k sanayi ve ticaret �irketlerini bulunmaktadir. Sanko Enerji, tamamen yenilenebilir kaynaklari kullanan ve temiz enerji �reten yatirimlara yogunla�mi�tir. R�zgar Enerjisi Santralleri ve Hidroelektrik Enerji Santrallerinin yani sira, Jeotermal ve diger alternatif kaynaklar kullanan santraller de eklenerek yatirimlar devam etmektedir. Sanko Enerji'nin vizyonu T�rkiye'nin enerji k�pr�s� konumuna geldigi g�n�m�zde, �ncelikle �lkemizin mevcut enerji kaynaklarinin en verimli ve en etkin �ekilde degerlendirilmesini saglayarak, �evre ile uyum i�inde bir s�rd�r�lebilir kalkinma modelini benimseyen, uluslararasi i�birligi firsatlarini degerlendirebilen, saygin, alaninda lider, d�nya standartlarinda �nc� ve y�nlendirici bir rol oynamaktir.

EPC Project Management 2021

bottom of page