top of page

LUKOIL EURASIA PETROL A.?

LUKOIL, sahip oldugu yakla�ik 20 milyar varillik petrol ve gaz rezervi ile d�nyanin en b�y�k petrol ve dogal gaz �irketlerinden biri konumundadir. Ba�lica faaliyet alani petrol ve dogalgaz yataklarinin ara�tirilmasi ve i�letilmesi, petrol ve petrokimya �r�nleri ile elektrik enerjisi �retim ve sati�idir. D�nya genelinde 30�dan fazla �lkede faaliyet g�steren LUKOIL uluslararasi �zel petrol ve dogalgaz �irketleri arasinda kanitlanmi� rezervlerin hacmi a�isindan ikinci, hidrokarbon hammaddelerinin miktari bakimindan ise altinci sirada bulunmaktadir. LUKOIL, var olan rezervlerinin yani sira her yil kaynak geli�tirme ve �e�itlendirme konusunda program yapmaya ve cografi faaliyet alanini geni�letmeye devam etmektedir. Bu �ali�malar neticesinde her yil Rusya�da 15-20 civarinda kuyu bulunmakta ve Hazar b�lgesi ve Orta Asya �lkeleri, Yakin Dogu, Kuzey Afrika ve G�ney Amerika�da ba�latilan �ali�malar yogun bir �ekilde devam etmektedir. 2008 yili Kasim ayinin sonu itibariyla LUKOIL Eurasia Petrol A.�. Akpet �irketinin %100 hissesini devralarak, 700�den fazla petrol istasyonu ve 8 adet akaryakit terminali ile T�rkiye�nin akaryakit dagitim sekt�r�nde %5�lik pazar payini elde etmi�tir. Bug�n itibariyla LUKOIL Eurasia Petrol A.�.�nin T�rkiye�de yaptigi yatiririmlar toplam 1 milyar TL�yi a�maktadir

EPC Project Management 2021

bottom of page