top of page

Kazanci Holding A.�.

Temelleri 1950�li yillarda atilan Kazanci Holding, m��teri memnuniyeti ve g�ven ilkelerini temel alarak; Jenerat�r �retiminde, Dogalgaz-Elektrik dagitim b�lgelerinde ve Elektrik �retim tesisleri kurulum ve i�letimindeki tecr�besi ile T�rkiye�nin enerji firmasidir. Enerji sekt�r�ndeki yatirimlarinin yani sira tarim ve turizm alanlarinda �e�itli yatirimlarda bulunan Kazanci Holding �lkemiz ekonomisine yaptigi yatirimlar, �dedigi vergiler ve yarattigi istihdam ile �nemli katkilar saglamaktadir. Holding b�nyesinde bulunan �irketler, kendi alanlarinda g�stermi� olduklari ba�arilar ile sekt�rlerinde �nc� firmalar olarak taninmaktadirlar: Aksa Jenerat�r, T�rkiye jenerat�r pazarinin lideri ve T�rkiye�nin en b�y�k ihracat�i firmalarindandir. �retimini T�rkiye ve �in�de bulunan fabrikalarinda ger�ekle�tirmektedir. Aksa Dogalgaz, T�rkiye�nin dogalgaz dagitimi konusunda en uzman firmalari arasindadir. Aksa Enerji, T�rkiye�nin ilk Biyogaz Santrali�ni Bursa�da faaliyete ge�irmi�tir. Yurti�inde ve yurtdi�inda, Fuel Oil, Dogalgaz, R�zgar ve Hidroelektrik Santralleri kurarak elektrik enerjisi �retiminde �lkenin �nde gelen enerji �irketlerinden biri olmu�tur. 2004 senesinde Aksa Elektrik Toptan Sati� A.�. Enerji Piyasasi D�zenleme Kurumundan aldigi lisans ile piyasa d�zenlemeleri dahilinde elektrik enerjisi ticareti yapmaya ba�lami�tir. Aksa Elektrik Dagitim �irketi kazanmi� oldugu ihaleler ile bir�ok b�lgede elektrik dagitim hizmeti vermektedir. �oruh Elektrik Dagitim B�lgesi ihalesini kazanan Aksa Elektrik, daha sonra Firat Elektrik Dagitim b�lgelerinin ihalesini kazanmi�tir. Aksa Tarim, 2004 yilindan bu yana tarim sekt�r�ne getirdigi kurumsal yapisi ile di� mek�n s�s bitkiciligi, fidancilik besicilik ve s�t sigirciligi alanlarinda sekt�re y�n veren firmalar arasindadir. Aksa Turizm, Antalya�da bulunan 5 yildizli oteli, Mirada Del Mar ve Kayseri � Erciyes�te kayak otelleri, Mirada Del Lago ve Mirada Del Monte ile hizmet vermektedirler.

EPC Project Management 2021

bottom of page