top of page

Grupul CEZ ? Rom?ia

Grupul CEZ este prezent pe pia�a rom�neasc� �nc� din anul 2005, odat� cu preluarea companiei de distribu�ie Electrica Oltenia SA care, dup� procesul de transformare, asigur� alimentarea cu energie electric� a �apte judete: Arge�, Dolj, Gorj, Mehedin�i, Olt, V�lcea �i Teleorman. Afacerile Grupului CEZ �n Rom�nia sunt reprezentate de cele 8 companii - Distribu�ie Oltenia, CEZ Rom�nia, CEZ V�nzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development �i TMK Hydroenergy Power. Grupul CEZ a investit, �n zona Dobrogea, la F�nt�nele, Cogealac �i Gr�dina, 1,1 miliarde Euro �n realizarea celui mai mare parc eolian pe uscat din Europa, cu o putere total� instalat� de 600 MW. Construc�ia parcurilor amplasate la nord de Constan�a s-a desf�urat �n mai multe etape - prima, aflat� la F�nt�nele, include 139 de turbine eoliene cu o capacitate de 347,5 MW. Cea de-a doua etap� s-a desf�urat �n zona Cogealac �i Gr�dina, incluz�nd 101 turbine cu o capacitate total� de 252,5 MW. �ntreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pus� �n func�iune la sf�r�itul anului 2012. �n 2011, Grupul CEZ �n Rom�nia a achizi�ionat 100% pachetul de ac�iuni al companiei care de�ine sistemul hidroenergetic de l�ng� Re�i�a, jude�ul Cara�-Severin, format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Cr�inicel 1, Cr�inicel 2 �i Breazova) �i amenaj�rile hidro aferente de la Trei Ape, Gozna, V�liug �i Secu, a v�nd o capacitate total� instalat� de aproximativ 18 MW �i o produc�ie de circa 70 GWh/an. Grupul CEZ a investit �n reabilitarea complexului de hidrocentrale de la Re�i�a �n scopul cre�terii eficien�ei, capacitatea de produc�ie ridicandu-se astfel la circa 22 MW dup� finalizarea procesului de modernizare.

EPC Project Management 2021

bottom of page