top of page

Emprego Galicia

emprego.xunta.gal

Emprego Galicia config�rase como a panca chave da Xunta de Galicia para a activaci�n profesional de todos os galegos e galegas en idade laboral. Conf�rmase como o entorno id�neo para que as persoas desenvolvan as s�as capacidades e competencias cara a inserci�n laboral, mellora ou progresi�n profesional. Emprego Galicia establ�cese, por tanto, como o punto de encontro entre as empresas que buscan talento e as persoas que procuran un entorno onde desenvolver todo o seu potencial profesional.

EPC Project Management 2021

bottom of page