top of page

E.ON Sverige

Vi har best�mt oss. Nu skapar vi en b�ttre morgondag. F�r vara kunder, f�r oss sj�lva, f�r var planet. Nu arbetar vi f�r fullt med att f�rnya Sverige med 100 procent f�rnybar eller atervunnen energi. Redan idag s�ljer vi enbart fossilfri el och merparten �r f�rnybar. Och senast ar 2025 ska all var el, v�rme och gas vara f�rnybar eller atervunnen. H�r kan du f�lja var resa mot ett f�rnybart Sverige, ett land som drivs av naturens kraft ist�llet f�r pa dess bekostnad.

EPC Project Management 2021

bottom of page