top of page

DSM Nutritional Products Romania

DSM Nutritional Products Romania este parte a companiei multina?ionale DSM, cu sediul �n Olanda. Aproape 25.000 de oameni lucreaz� pentru DSM ?i contribuie la atingerea unei cifre de afaceri anuale de p�n� la 10 miliarde de EURO. Divizia din care face parte DSM Nutritional Products Romania este urma?a diviziei de vitamine Hoffmann La Roche din Elve?ia ?i la nivelul grupului de nutri?ie activ�m pe toate continentele. Devizia clusterului de nutri?ie DSM este �Produse Globale Solu?ii Locale� ?i din Octombrie 2011 oferim solu?ii pentru clien?ii no?tri din Rom�nia (fabrici de furaje, integratori ?i fermieri), �n sprijinul performan?ei �ntr-un mediu dinamic ?i schimb�tor la nivel local ?i global.

EPC Project Management 2021

bottom of page