top of page

CK Enerji Akdeniz Elektrik

�irketimiz CK Akdeniz Elektrik Perakende Sati� A.�., 28.05.2013 tarihinden itibaren "Her An Sizinle"? sloganiyla Akdeniz b�lgesindeki milyonlarca insanin hayatini enerjisiyle aydinlatan perakende elektrik sati� �irketi olarak faaliyetine ba�lami�tir. �irketimizin ortaklari enerji sekt�r�nde �retim, dagitim, toptan ve perakende elektrik sati�inda lider firmalar olan Cengiz Holding ve Kolin In�aat A.�. olup, grubumuza ait Perakende Elektrik Sati� �irketleri; CK Akdeniz Elektrik Perakende Sati� A.�., CK Bogazi�i Elektrik Perakende Sati� A.�. ve CK �amlibel Elektrik Perakende Sati� A.�. dir. �irketimiz; Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Akdeniz b�lgesinde yakla�ik 1,7 milyon aboneye hizmet vermektedir. B�lgede g�revli perakende sati� �irketi olarak serbest t�keticilere ikili anla�malar yolu ile, serbest olmayan t�keticilere ise, Enerji Piyasasi D�zenleme Kurumu tarafindan verilen lisans dogrultusunda ulusal tarifeden perakende elektrik sati�i yapmaktadir. Ayni zamanda b�lge di�inda bulunan serbest t�keticilere de elektrik sati� hizmeti vermektedir.

EPC Project Management 2021

bottom of page