top of page

Brenntag Kimya

Kimyasal dagitiminda k�resel piyasa lideri Brenntag, kapsamli �r�n ve hizmet portf�y� ile b�t�n b�y�k piyasalarda faaliyet g�stermektedir. Merkezi M�lheim an der Ruhr, Almanya�da bulunan �irket 72 �lkede 490�dan fazla lokasyonu ile k�resel bir aga sahiptir. 2014 yilinda, 13,500�� a�kin k�resel i�g�c� ile �irket 10.0 milyar Avro (13.3 milyar ABD Dolari) tutarinda sati� ger�ekle�tirmi�tir. Brenntag kimyasal �reticileri ve kimyasal kullanicilarini bir araya getirir. End�striyel ve �zel kimyasallar i�in ihtiyaca �zel dagitim ��z�mleri ile m��terileri ve tedarik�ileri desteklemektedir. 10,000�den fazla �r�n ve k�resel standartlardaki tedarik�i tabani ile, Brenntag yakla�ik 170,000 m��teriye tek noktada hizmet ��z�mleri sunmaktadir. Sundugu hizmetler, �zg�n uygulama teknolojisi, kapsamli bir teknik destek ve zamaninda teslimat, �r�n kari�imi, form�lasyon, yeniden ambalajlama, envanter y�netimi ve varil iade i�lemlerini kapsamaktadir. Uzun s�reli deneyimi ve bireysel �lkelerdeki yerel mevcudiyeti kimyasal dagitimda k�resel piyasa liderini tanimlamaktadir.

EPC Project Management 2021

bottom of page