top of page

Alliander

Als groot Nederlands energienetwerkbedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 3,3 miljoen klanten en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de energietoekomst voor Nederland. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander en Liandon. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. Wij zijn experts in het ontwikkelen, onderhouden en beheren van energienetwerken van hoge betrouwbaarheid; het inzichtelijk maken van energiestromen over die netwerken, zodat leverancier en klant elkaar vrij kunnen vinden en het helpen van klanten om over te schakelen naar duurzame vormen van energie. Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken. Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Met ons werk maken wij wonen, werken, transport en recreatie mogelijk. Wij willen de samenleving versterken door vrije toegang tot de energie-infrastructuur mogelijk te maken en onze klanten meer inzicht in hun energieverbruik te geven. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij. Onze belangrijkste taak is om gas en elektriciteit te distribueren naar consumenten, bedrijven en instellingen. De netbeheerder Liander houdt daarom de energienetten in goede staat, zorgt voor de distributie en sluit klanten aan op de energienetten. Omdat het energielandschap verandert, werken we aan een toekomstbestendig en open netwerk met plaats voor meerdere energie-aanbieders. Om inzicht te krijgen in energieambities overleggen we met provincies, gemeenten en andere klanten. Wij helpen hen bij hun energievraagstukken en ontwikkelen complexe energie-infrastructuren, onder meer via Liandon.

EPC Project Management 2021

bottom of page