top of page

Aarhus Vand

Selskabets formal er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredslob, der skaber et klimatilpasset, sundt miljo samt vakst og eksport til gavn for kunder og interessenter. Vi indvinder, behandler og distribuerer 15 mio. kubikmeter drikkevand og renser 30 mio. kubimeter spildevand om aret fordelt pa ni vandvarker og fire renseanlag. Selskabet har 230 medarbejdere.

EPC Project Management 2021

bottom of page