top of page

Preem AB

Vill du vara med och leda omvandlingen mot ett hallbart samh�lle och jobba pa Sveriges ledande drivmedelsbolag? Hos oss blir du del av ett f�retag med ett omv�xlande, l�sningsorienterat och positivt arbetsklimat. Vi �r drygt 1400 medarbetare, varav de flesta finns i Lysekil, G�teborg och Stockholm. Vi som jobbar h�r vill bade utveckla och utvecklas och vi jobbar langsiktigt. Vi arbetar helt enkelt f�r framtiden, redan idag. Energilandskapet �r i f�r�ndring. Konkurrensen v�xer sig allt starkare � inte minst fran akt�rer inom el och gas � och kundkraven hardnar. Det g�r att st�ndig f�rnyelse �r avg�rande f�r var fortsatta framgang. Vi vill kunna anpassa oss till morgondagens f�ruts�ttningar och vi vill alltid ligga steget f�re n�r det g�ller teknik och milj�. F�r att kunna m�ta framtidens utmaningar, och forts�tta att driva nagra av Europas fr�msta raffinaderier, beh�ver vi f�r�ndringsben�gna lagspelare med hj�rta. Vi beh�ver fler som �r nyfikna och vill vara med pa en variationsrik resa framat, d�r vi far vara med och paverka och utveckla. En resa d�r vara olika infallsvinklar och kompetenser g�r att vi hittar de b�sta l�sningarna. Och vi beh�ver dig som vill dela vart f�retags gr�na ambitioner. F�r n�r det kommer till kritan finns det ingen viktigare f�rdriktning �n den som gar mot ett hallbart samh�lle. Och vi �r pa v�g dit � mot milj�smarta och langsiktiga l�sningar som g�r skillnad f�r kommande generationer. V�lkommen att bli en del av oss pa Preem!

EPC Project Management 2021

bottom of page