top of page

Kraftringen

Kraftringen �r ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar f�r att anv�nda naturresurser sa effektivt som m�jligt genom att fokusera pa lokala energil�sningar som bade skapar stora milj�vinster och bidrar till en hallbar tillv�xt i regionen. Kraftringen �gs av kommunerna Lund, Esl�v, H�rby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare. L�s mer pa www.kraftringen.se

EPC Project Management 2021

bottom of page