top of page

Green Building Council Denmark

Green Building Council Denmark er en non-profit medlemsforening. Organisationen er stiftet af byggebranchen med det formal at udbrede baredygtighed i branchen, og dermed understotte den gronne omstilling i Danmark. Foreningen varetager desuden DGNB baredygtighedscertificering af bygninger og byomrader i Danmark. Da foreningen blev etableret i 2012 valgte branchen DGNB som det danske baredygtigheds certificeringssystem. DGNB er hurtigt blevet udbredt med mange projekter certificeret og flere pa vej. Det er nu muligt at DGNB certificere alle typer bygninger. Hermed nogle eksempler: nye kontorer, nye etageejendomme & rakkehuse, byomrader, hospitaler, undervisnings- & borneinstitutioner, bygninger i drift, butikker og omfattende renoveringer. Vi udbyder en rakke kurser i baredygtighed bade i relation til DGNB baredygtighedscertificering og baredygtighedsledelse. Las mere om vores kurser pa www.dk-gbc.dk

EPC Project Management 2021

bottom of page