top of page

Fors A/S

Fors A/S er forsyningsselskab i kommunerne Holbak, Lejre og Roskilde. Vi er ca. 200 medarbejdere, der leverer vand, fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og driver genbrugspladser. I alt berorer vi hver dag 190.000 kunder. Vi vil vare den forsyningsvirksomhed, som skaber den bedste kundeoplevelse. Det gor vi ved at lytte til kunderne og levere baredygtige losninger, der tager hojde for fremtiden. #grundvand #spildevand #fjernvarme #affald #forsyning #forsyningsbranchen #drikkevand #genanvendelse #miljo #klima #cirkularokonomi #gronenergi #dkgreen

EPC Project Management 2021

bottom of page