top of page

Enerjisa �retim

Enerjisa �retim olarak, elektrik �retimi ve ticaretinden olu�an 2 ana i� kolunda b�y�k bir portf�y y�netiyoruz. Birbirinden farkli dinamikleri olan, ayni zamanda entegre olarak deger yaratan bu faaliyetlerimizi verimli ve esnek bir portf�y stratejisini esas alarak, operasyonel m�kemmellik odakli y�r�t�yor; sekt�rdeki firsatlari degerlendirerek ortaklarimiza, m��terilerimize, �ali�anlarimiza, tedarik�ilerimize ve topluma deger yaratmayi ama�liyoruz. Enerji kaynaklari bakimindan �e�itlendirilmi�, 3607 MW kurulu g�c�nde, dengeli ve verimli �retim portf�y�m�z ile �retim sekt�r�n�n lider oyuncusuyuz. 3 adet dogal gaz kombine �evrim santrali, 12 adet hidroelektrik �retim santrali, 3 adet r�zgar enerjisi santrali, 2 adet g�ne� santrali ve 1 adet yerli linyit santralinden olu�an �e�itlendirilmi� �retim portf�y�m�z, �irketimizin en �nemli rekabet avantajlarindan birisi. Yenilenebilir enerjiye dayali �retim ile sagladigimiz karbon azaltim firsatlari, teknoloji ve verimlilik odakli yatirimlarimiz ile s�rd�r�lebilirlige �nemli katkilar sagliyoruz. Elektrik �retiminin yani sira, ticaret �irketimiz ile enerji ticaretinin lider oyuncusu olarak, �e�itlendirilmi� �retim portf�y�m�z� vadeli piyasalar, g�n �ncesi, g�n i�i ve dengeleme g�� piyasasinda optimize ederek hissedarlarimiza; sanal santral, kapasite kiralama ve dengeleme hizmetleri gibi yapilandirilmi� �r�nlerle de i� ortaklarimiza deger yaratiyoruz. I� Sagligi G�venligi En �nemli �nceligimiz �ali�anlarimiz, y�klenicilerimiz, m��terilerimiz ve toplum i�in g�venli bir ortam saglamak en �nemli g�revimiz. Bu g�rev bilinciyle I� Sagligi ve G�venligi konusunda �irket y�netimi ve �ali�anlari olarak i�birligi i�erisinde �ali�ir, aramiza katilan herkesin ayni sorumlulugu payla�masini bekleriz. ��nk� biliyoruz ki gerekli g�venlik �nlemleri alindiginda her t�rl� kaza engellenebilir. Bu �nlemleri almak �ali�anlar olarak hepimizin ortak sorumlulugudur. I�te E�itlik � Wings Up: I� hayatinda etkin bir �ekilde �ali�an kadinin, kendine ve i� hayatina kattigi deger, toplumu dogrudan etkiler. �ali�an kadin, g��l� aile, g��l� ekonomi ve g��l� bir �lke anlamina gelir. Biz de Enerjisa �retim olarak kadinlarin i� d�nyasina kattigi bu degeri ve g�c� �nemsiyor, kadin istihdamina �nem veriyoruz. ��nk� biz cinsiyet ayrimi olmaksizin herkesin ya�amini destekleyecek �ekilde kendisini geli�tirme ve �ali�ma hakkina sahip oldugunu biliyoruz. S�rd�r�lebilirlik: Faaliyetlerimizle �lke ekonomisine, sosyal sorumluluk �ali�malarimizla topluma katki saglamayi �nemsiyoruz. Bu anlamda toplumda s�rd�r�lebilir deger yaratmak amaciyla y�r�tt�g�m�z sosyal sorumluluk �ali�malarimiza en b�y�k destegi �ali�anlarimizdan aliyoruz. Enerjik G�n�ller platformumuz altinda �ali�anlarimizdan gelen �nerileri yine onlarin g�n�ll� destegi ile hayata ge�iyoruz.

EPC Project Management 2021

bottom of page