top of page

Bogazi�i Elektrik Dagitim A.�.

1970 yilindan bu yana Istanbul ve �evresine elektrik enerjisi saglayan Bogazi�i Elektrik Dagitim A.�.(BEDA�) , �zelle�tirme s�reci kapsaminda 2013 yilinda hizmet vermeye ba�lami�tir. Temel hizmet olarak; iletim noktalarindan aldigi elektrigi vatanda�lara dagitmakla g�revli olan BEDA��in �ali�ma esaslari EPDK tarafindan belirlenmi�tir. Yillik 26,6 milyar kWh elektrik dagitimi yapilan ve �nemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan Istanbul�un Avrupa yakasinda, her ge�en g�n artan elektrik ihtiyacini daha kaliteli, verimli ve kesintisiz bir �ekilde kar�ilayabilmek i�in �ebeke iyile�tirme ve tesis kurma alanlarinda yatirimlarini s�rd�rmektedir. Istanbul�un Avrupa Yakasi, 5 milyonu a�kin abonesi ve T�rkiye elektrik kullanimindaki b�y�k payi ile �lkemizin en y�ksek elektrik t�ketimini ger�ekle�tiren b�lgesidir.

EPC Project Management 2021

bottom of page