top of page

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Bilfinger Industrial Services erbjuder projektering, service, installation och rena ingenj�rstj�nster inom omradena mekanik, el, automation och isolering. Vi utf�r allt ifran enstaka tj�nster till kompletta entreprenader och langsiktiga partnerskapsavtal inom underhall. Bolaget verkar huvudsakligen inom petrokemi-, papper&massa-, energi- och stalindustrin. I Sverige har bolaget en oms�ttning pa ca 1,2 miljarder kronor och cirka 1 100 anst�llda. Bolaget ingar i den tyska Bilfinger-koncernen med ca 40 000 anst�llda. Vi vill skapa v�rde f�r vara kunder med kostnadseffektiva l�sningar och �kad tillg�nglighet pa produktionsanl�ggningar. H�lsa, milj� och s�kerhet �r en viktig del av vart serviceutbud och konkurrenskraft. Vi �r inne i en utvecklingsfas med stora och sp�nnande utmaningar framf�r oss inte minst inom vatten- och k�rnkraftssidan. Bifinger har idag drift och underhall av Fortums samtliga vattenkraftsstationer i Sverige och inom k�rnkraften har vi underhallet inom teknisk isolering pa landets samtliga k�rnkraftverk.

EPC Project Management 2021

bottom of page