top of page

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Barcelona Serveis Municipals (B:SM SA) �s una societat anonima participada al 100% per l'Ajuntament de Barcelona. La nostra prioritat �s proporcionar serveis de qualitat als ciutadans i clients en ambits com la mobilitat o en diferents espais emblematics de lleure. Les nostres principals l�nies estrategiques s�n: millorar la satisfacci� dels ciutadans / clients; aportar valor a a les pol�tiques municipals; optimitzar la rendibilitat economica i social de les activitats i innovar en productes, serveis, processos i tecnologies.

EPC Project Management 2021

bottom of page