top of page

Attero

Attero. Energiek met Milieu Attero is een innoverende kracht in de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie. Onze wortels liggen in de grootschalige verwerking van huishoudelijk, organisch en mineraal afval. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid besteden wij alle aandacht aan mogelijkheden voor hergebruik, aan de opwekking van duurzame energie uit afvalstromen en aan milieubewust beheer van stortplaatsen. Daarbij zoeken we voortdurend naar nieuwe oplossingen. Wij stellen alles in het werk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Een klantgericht bedrijf ook, met een interessant pakket diensten voor onze relaties. Op basis van deze visie zijn wij uitgegroeid tot een van de grootste spelers op de Nederlandse afvalmarkt, en ontwikkelen wij ons verder als dienstverlener op milieugebied. Ons bedrijf biedt werk aan zo�n 650 gemotiveerde medewerkers, die op een vijftiental locaties jaarlijks bijna 3 miljoen ton afval verwerken. Goed voor een omzet van ruim 350 miljoen euro. Attero wekt zelf elk jaar duurzame elektriciteit op voor circa 350.000 huishoudens en levert daarnaast biobrandstoffen voor energiecentrales. Wij produceren ook groen gas, dat via het gasnet naar de gebruikers gaat. Onze compost uit groente-, fruit- en tuinafval is een prima bodemverbeteraar. Een kwaliteitsproduct dat ook nog eens bijdraagt aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Allerlei materialen die wij uit het afval scheiden, vinden hun weg naar de industrie voor hergebruik. En de assen uit onze afvalenergiecentrales vormen letterlijk een goede basis voor de wegenbouw. Z� is Attero energiek met milieu. We steken al onze energie in hergebruik en milieubewuste verwerking van reststoffen. We halen er met moderne technieken en op allerlei manieren grondstoffen en energie uit. En daar krijgen wij op onze beurt weer energie van.

EPC Project Management 2021

bottom of page