Vann- og avlopsetaten, Oslo kommune (offisiell side)

Vann- og avlopsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av narmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av vare tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo . Vare hovedmal er derfor a sikre innbyggerne nok drikkevann av hoy kvalitet og a handtere avlopsvannet slik at byens miljo, vassdrag og fjord blir ivaretatt pa en god mate. VAV samler Norges storste fagmiljo innen vann og avlop (VA), og leder noen av Norges storste prosjekter for fornyelse og modernisering av kritisk VA-infrastruktur. Summen av dette er en arbeidsplass full av utviklingsmuligheter og utfordringer for vare ansatte. Og en VA-bransje full av muligheter - se ogsa http://jobbmedvann.no/