Vaillant Group T�rkiye

Vaillant Group, isitma ve havalandirma teknolojisi alanlarinda uluslararasi pazarlarda lider bir kurulu�tur. Avrupa�nin 2. b�y�k isitma �irketi olarak, m��terilerine agirlikli olarak yenilenebilir enerji kaynakli, �evre dostu ve enerji tasarruflu isitma ve havalandirma sistemleri sunmaktadir. �r�n portf�y�, fosil yakitli ve akilli kontrol sistemleri ile desteklenen termal g�ne� enerjisi ve fotovoltaik sistemler, isi pompalari, d���k enerjili binalar i�in havalandirma sistemleri, isi ve elektrik �reten kojenerasyon �niteleri ve y�ksek verimli isitma cihazlarindan olu�maktadir. 20 den fazla �lkede sati� �ubeleri bulunan ve 60�dan fazla �lkeye ihracat yapan grup �irketimizde 13.000�in �zerinde �ali�an ve 12 merkezde �retim, ara�tirma ve geli�tirme birimleri bulunmaktadir. Vaillant Group T�rkiye, merkezi Remscheid / Almanya�da bulunan Vaillant Grup �irketinin % 100 i�tirakli bir yan kurulu�udur. Vaillant Group, 1874 yilinda kurulan ve hali hazirda % 100 hissesi kurucu aileye ait olan bir �irkettir. D�nya �zerinde toplam 8 markasiyla faaliyet g�steren Vaillant Group, T�rkiye�de bunlardan 3 markanin �retim, sati� ve servis hizmetlerini y�r�tmektedir. Vaillant markasiyla ilgili bilgilere http://www.vaillant.com.tr/ sayfamizdan, Demird�k�m markamizla ilgili bilgilere http://www.demirdokum.com.tr sayfamizdan ula�abilirsiniz. Protherm �r�n gamimiz ise t�ketici ihtiya�larina g�re belirlenmi�tir. Bunlar; evlerinize hem sicak su hem de isitma saglayan konvansiyonel ve yogu�mali kombi �r�nler, �ofben, termosifon, radyat�r ve kazanlardir. Bunlara ilaveten tamamlayici aksesuarlarimiz da bulunmaktadir. Ata�ehir�deki merkez binamiz, Kurtk�y�deki Sati� Sonrasi Hizmetler binamiz, Boz�y�k�teki �retim tesisimiz ve b�lgelerdeki ofislerimizde toplam 1800 ki�i �ali�maktadir. Bizi e�siz yapan �irket degerlerimiz, Giri�imcilik, G�ven, D�r�stl�k ve Tutkudur.