Tora Petrol

1998 yilinda Istanbul�da kurulan Tora Petrol �r�nleri M�hendisligi Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.�. akaryakit, LPG, CNG sekt�r�n�n i�letim, ekipman ve teknik emniyet ihtiya�larini kar�ilamaya y�nelik m�hendislik, dani�manlik ve AR-GE hizmetleri vermektedir. Projelendirme, uygulama, periyodik ve koruyucu bakim, makine te�hizat �retim ve hazir �r�n sati�i faaliyetlerinin yani sira, istege y�nelik (terzi modeli) profesyonel ��z�mler �reten bir kurulu�tur. TORA A.�. kuruculari ve �st y�netimi petrol arama da d�hil, akaryakit sekt�r�nde uzun yillar hizmet vermi� m�hendislerden olu�makla, sekt�rde en fazla uzman m�hendis istihdam eden Firma konumundadir. TORA, temsilcisi ve ��z�m ortagi oldugu d�nyanin �nde gelen firmalarinin �Avrupa Y�kleniciler� listesinde yer alarak Avrupa �lkelerinde i� yapma yetkisine layik g�r�lm��t�r. TORA, akaryakit istasyonu altyapi, in�aat, tesisat, pompa, dalgi�, LED aydinlatma, hava su saati, mekanik, dispenser, elektrik ve akaryakit otomasyon ile ilgili i�lemlerin yani sira, petrol depolama/dagitim firmalarina ve b�nyelerinde akaryakit depolama tesisi bulunduran end�striyel tesislere m�hendislik-proje-dani�manlik hizmetleri, gerekli ekipman temini, tesisi/montaji hizmetleri de vermektedir. Son nesil fir�ali/fir�asiz otomatik ara� yikama sistemleri, t�nel tipi yikama �nitelerinin temin, tesis ve servisinde pazar lideri konumundadir. TORA, akaryakit istasyonlarinin tank temizligi, elektrik tesisati, projesi ve kontroll� topraklama �l��mleri, saha ve altyapi kontrol i�lerini kapsayan koruyucu periyodik bakim ve inceleme i�lerinin yani sira, gaz detekt�r sistemi montaj ve kalibrasyon i�lerini de yapmaktadir. TORA, i�inde sosyal ve spor tesislerini de barindiran yakla�ik 3000 m2 kapali ve 4000 m2 a�ik alanli Istanbul Merkez binasinda 135 personeli ve t�m �lkeye yayilmi� 34 b�lge servisi ile yukarida a�iklanan hizmetleri vermekte ve faaliyetlerine devam etmektedir.