T.C. ?li?a ve Sosyal G?enlik Bakanligi - Turkish Labour and Social Security Ministry

�ali�ma hayatini d�zenlemek, �ali�ma bari�ini saglamak, i� sagligi ve g�venligini geli�tiren tedbirler almak, toplumun t�m kesimlerinin sosyal g�venligini saglayacak ve istihdami artiracak �artlari geli�tirmek, yurt di�inda �ali�an T�rk i��ilerinin �ali�ma hayati ve sosyal g�venlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve bunlari s�rekli kilmaktir. http://www.csgb.gov.tr/ Ileti�im: Telefon:+90 (312) 296 60 00 �ALI�MA VE SOSYAL G�VENLIK ILETI�IM MERKEZI �ALO 170� www.alo170.gov.tr