Suara Cooperativa

SUARA �s la cooperativa m�s gran de Catalunya en el sector d'atenci� a les persones, amb una experiencia acumulada pels seus socis fundadors de 30 anys. Presents a 17 comarques catalanes i amb m�s de 1.700 professionals, donem resposta a les necessitats d'atenci�, suport, assistencia i educaci� d'infants i joves; de fam�lies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser m�s autonomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi. Per aixo, gestionem un ampli ventall de serveis i equipaments: equipaments residencials, equipaments di�rns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis d'orientaci�, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d'altres.