Sibelga

Sibelga is the distribution network operator for electricity and natural gas in the Region of Brussels Sibelga is beheerder van de distributienetten elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sibelga est le gestionnaire des r�seaux de distribution d'�lectricit� et de gaz naturel en R�gion de Bruxelles-Capitale