Sepa� Enerji

Sepa� Enerji T�rkiye�nin �nde gelen sanayi gruplarindan Akk�k Holding ve Avrupa�nin 10 b�y�k enerji �irketi arasinda g�sterilen CEZ Group�un stratejik ortakligiyla hizmet vermektedir. Enerji Piyasasi D�zenleme Kurulu�nun �Dagitim ve Perakende Sati� Faaliyetlerinin Hukuki Ayri�tirmasina Ili�kin Usul ve Esaslar� kararina g�re dagitim �irketinden ayrilarak 1 Ocak 2013 tarihinde kurulan Sepa� Enerji hizmetlerini ulusal ve uluslararasi g�� birligiyle G�revli Tedarik B�lgesi olan Bolu, D�zce, Sakarya ve Kocaeli ba�ta olmak �zere �lkenin d�rt bir yaninda her ge�en g�n geni�leyen bir portf�ye ula�tirmaktadir. �irketimiz �lke kaynaklarini en verimli �ekilde kullanma, m��teriyi anlama ve memnun etme temel misyonuyla hareket etmektedir. Ki�isel Verilerin Korunmasi Kanunu (KVKK) hakkinda bilgilendirme i�in tiklayin: https://bit.ly/2DLJL73