SOCAR Turkey Petrol Enerji Dagitim San.ve Tic. A.�.

SOCAR Turkey Petrol Enerji Dagitim A.�.; d�nyanin en b�y�k petrol ve gaz �irketlerinden biri olan Azerbaycan devlet petrol �irketi SOCAR�in nihai t�keticiyle bulu�tugu enerji dagitim �irketidir. Akaryakit sati�lari, havacilik ve deniz sati�lari, depolama ve alternatif yakitlar (LNG, CNG) konularinda faaliyet g�stermektedir. SOCAR (Azerbaycan Devlet Petrol �irketi); petrol ve gaz yataklari arama, petrol �retme, i�leme ve dagitimi, petrol ve petrokimya �r�nlerinin yurt i�i ve yurt di�i pazarlara sati�i ve dogal gaz tedariki faaliyetlerinde bulunmaktadir. �� �retim tesisi, iki petrol rafinerisi, gaz i�leme tesisi, petrol tankeri filosu, derin su platformu imalat b�l�m�, tesisler ve 22 alt b�l�m SOCAR altinda t�zel ki�ilik olarak faaliyet g�stermektedir. Ortak giri�imler (G�rcistan ve T�rkiye�de giri�imler dahil olmak �zere), konsorsiyumlar ve SOCAR katilimi ile kurulan �irketler, petrol end�strisinin farkli b�lgelerinde i� yapmaktadir. SOCAR�in G�rcistan, T�rkiye, Romanya, Avusturya, Isvi�re, Kazakistan, Ingiltere, Iran, Almanya ve Ukrayna da temsilcilikleri, Isvi�re, Singapur, Vietnam, Nijerya ve diger �lkelerde di� ticaret �irketleri mevcuttur.