Oda� Energy

ODA�, dikey entegre yapisiyla enerji ve madencilik alanlarinda faaliyet g�steren bir �irketler toplulugudur. Grup dikey entegre bir i� modeline y�nelik olarak elektrik �retimi, elektrik ve dogal gaz sati�i,maden �retimi ve sati�inda faaliyet g�stermektedir. Kurulu�unu takip eden be� sene i�erisinde Borsa Istanbul Ulusal 100 Endeksi'ne girmeyi ba�armi�tir. Ana faaliyet konularinin ba�inda elektrik �retimi gelmektedir. Mevcut dogal gaz, hidroelektrik, g�ne� gibi primer kaynakli �retim santrallerine ilave olarak yerli k�m�re dayali termik santralli de bulunmaktadir. Grubun madencilik faaliyetleri kapsaminda stratejik metal olan antimuan trioksit �retiminin yani sira sahip oldugu �e�itli ruhsatlardaki degerli metal ve k�m�r kaynaklarini geni�letme �ali�malari da devam etmektedir.