OKQ8

OKQ8 Scandinavia utg�rs av OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark och �r ett av Skandinaviens st�rsta drivmedelsbolag. Vi �r en engagerad, kundorienterad och hallbarhetsfokuserad organisation med cirka 5000 anst�llda. Vi arbetar aktivt f�r att driva utvecklingen av mer klimat- och milj�v�nliga drivmedel och produkter, att minska oj�mlikhet och att bidra till hallbara st�der och samh�llen. Vara medarbetare vet att varje individuell insats bidrar till att vi tillsammans kan g�ra skillnad. Vi str�var efter att vara n�ra aff�ren och skapa st�ndiga f�rb�ttringar genom enkelhet och v�linformerade beslut. Med cirka 1000 servicestationer i Skandinavien, var egen bank och ett av marknadens starkaste f�retagserbjudanden tillhandahaller vi produkter och tj�nster f�r m�nniskor i r�relse � nu och i framtiden.