Norsk olje og gass

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandorbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass pa norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO, Naringslivets Hovedorganisasjon. The Norwegian Oil and Gas Association (Norwegian Oil and Gas) is a professional body and employer�s association for oil and supplier companies engaged in the field of exploration and production of oil and gas on the Norwegian Continental Shelf. The Norwegian Oil and Gas Association works to solve common challenges for the members and to strengthen the competitiveness of the Shelf.