NRGi

NRGi er et af Danmarks storste energiselskaber med 1.200 medarbejdere og ca. 210.000 andelshavere. Vi bidrager aktivt til realiseringen af de klima- og energipolitiske mal og gar forrest i omstillingen til et smart og baredygtigt samfund. Skabelsen af smartere byer og omstillingen til et mere intelligent og baredygtigt samfund er ikke blot et interesseomrade for NRGi, men en fundamental del af virksomhedens mission. Vi vil skabe vardi for samfundet og andelshavere ved at levere baredygtige ydelser, produkter og services inden for energi, byggeri og teknik og saledes bidrage aktivt til at realisere de klima- og energipolitiske malsatninger med fokus pa oget energieffektivitet og vedvarende energiproduktion. Det er vores vision, at vi skal vare det mest lonsomme andelsejede energiselskab i Danmark for at skabe vardi for ejere og kunder.