IZAYDAS

�evre ve Enerji �retimi IZAYDA� T�rkiye'nin ilk Tehlikeli Atik Yakma ve Enerji �retim tesisi olup, %100 Kocaeli B�y�k�ehir Belediyesi i�tirakidir. FAALIYET ALANLARIMIZ: Tehlikeli Atik Yakma ve Enerji �retimi, Tehlikeli Atik D�zenli Depolama, Evsel ve Evsel Nitelikli End�striyel Atik D�zenli Depolama, Tibbi Atik Sterilizasyonu (Kocaeli), Deniz Atiklari Y�netimi (Kocaeli), Biyogaz ve Entegre Enerji �retimi, Laboratuvar Hizmetleri, Atik Ta�ima Hizmetleri, R�zgardan Elektrik �retimi ve HES