HISARLAR

HISARLAR 1973 yilinda bir aile �irketi olarak kurulmu�tur. Toplamda 97.000m2�lik bir alanda yakla�ik 800 ki�i ile faaliyet g�steren, kurumsal yapisiyla, uluslararasi bilinirlige sahip standart �artlarina g�re sertifikalandirilmi� ��r�n-y�netim-�retim� �ekilleriyle, T�rkiye�ye deger katan b�y�k bir organizasyondur. HISARLAR�in %75,1 hissesini, global pazarin �n siralarinda yer alan, 2016 verilerine g�re 17,8 Milyar dolar hacim �reten Mahindra&Mahindra Ltd. �irketi satin almi�tir. T�rkiye�nin ilk Trakt�r kabini �reticisi olan HISARLAR, yillarca artan tecr�belerini, kabiliyetlerini daha sonra agir metal i�leme konusuna da yogunla�tirmi�tir. Global pazarda adini duyurmu� �nemli i� makinalari markalarina �asi ve diger kaynakli birle�tirme par�alar gibi hassas �retimler ger�ekle�tiren �nemli bir yan sanayi �reticisi olmu�tur. HISARLAR ayni zamanda 1985 yilindan bu yana Tarim Makinalari sekt�r�nde kendi tasarim ve �retim kabiliyetleriyle geli�tirdigi, marka olmu� toprak i�leme makinalari �retimini ger�ekle�tirmeye ve �r�n gamini geli�tirmeye devam etmektedir. Ar-Ge�ye b�y�k �nem veren HISARLAR, T�rkiye�nin Tarim Makinalari sekt�r�nde halen ilk Ar-Ge merkezi olma �zelligini korumaktadir. HISARLAR, 2012 yilindan beri ilgili Bakanlik�a tescilli Ar-Ge merkezidir. Ar-Ge�yi geleceginin ve b�y�mesinin teminati olarak degerlendirmektedir. T�rkiye�deki ve D�nya�daki geli�meleri yerinde ve hizla takip edebilmek adina yeni �r�n geli�tirmeye �nem vermektedir. Mahindra&Mahindra Ltd�in merkez Mumbai�deki Ar-Ge merkeziyle birlikte ger�ekle�tirdigi yenilik�i ve teknolojik projelerle tarimsal mekanizasyonda global bir yer edinmeyi ama�lamaktadir. HISARLAR kaliteli ve y�ksek �retim kapasitesi, �zellikle Avrupa�daki se�kin ana sanayilere ihracati, y�ksek verimlilige sahip AR-GE yatirimlari ve teknolojik �st�nl�kleriyle, tarimsal mekanizasyonda geli�tirdigi �r�nlerle D�nya�da saygin bir marka olmaya kararlidir. HISARLAR; bizce ��retmek sanattir�.