Forsmarks Kraftgrupp AB, Vattenfall

Forsmark �r Sveriges yngsta k�rnkraftsanl�ggning. Samtliga reaktorer togs i drift pa 1980-talet. Forsmark har tre kokvattenreaktorer. De fungerar som j�ttelika vattenkokare. Vatten hettas upp och blir till anga som driver en turbin. En generator omvandlar sedan r�relseenergin till el. Totalt producerar Forsmarks tre reaktorer 20-25 TWh arligen, vilket motsvarar en dryg sj�ttedel av Sveriges totala elproduktion.