Fina Enerji Holding A.?

Fina Enerji Holding, 1987 yilinda H�sn� M. �zyegin tarafindan kurulan Fiba Grubu'na bagli Fina Holding b�nyesinde faaliyet g�stermektedir. 12 �lkede, 74 �irket vasitasi ile 55 farkli uyruga sahip toplam 15.000�in �zerinde �ali�ani bulunan Fiba Grup, ulusal ve uluslararasi pazarda saygin ve taninmi� bir oyuncudur. Fina Enerji, Fina Holding tarafindan yenilenebilir enerji projelerinin geli�tirilmesi, �retim tesislerinin kurulmasi ve enerji ticareti faaliyetlerinde bulunmasi amaciyla 2007 yilinda kurulmu�tur ve 160 �ali�ani ile faaliyetlerine devam etmektedir. Fina Enerji�nin i�letmede toplam 336 MW kurulu g�ce sahip 9 r�zgar enerji santrali ve 15 MW kurulu g�ce sahip 4 g�ne� enerji santrali bulunmaktadir. Yatirim a�amasindaki toplam g�c� 350 MW�in �zerinde 9 r�zgar enerjisi ve 10 MW g�ce sahip 1 g�ne� enerjisi projesi �zerinde �ali�malar devam etmektedir. Holding b�nyesinde kurulmu� olan Fina Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Sati� A.�., Cerean markasi ile bug�n t�m T�rkiye�de, elektrik enerjisinin ikili anla�malar yoluyla alim satimi, yurt i�i, sinir �tesi ticareti ve serbest t�keticilere ilk elden perakende sati� faaliyetlerini y�r�tmektedir.