FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

R�tt produkt, i r�tt m�ngd och i r�tt tid � det �r vart mantra f�r att hj�lpa vara kunder att minska friktionen, �ka produktiviteten och leverera till 100 %. Vi tillverkar och s�ljer ett komplett sortiment av sm�rjmedel och kemiprodukter. Men det r�cker inte med bra produkter � man beh�ver kunskap f�r att kunna applicera dem r�tt ocksa. R�tt sm�rjning, i r�tt m�ngd och i r�tt tid h�jer industrins f�rmaga att leverera och bidrar till att maximera avkastningen pa nedlagda resurser. Med h�g teknisk kompetens och lang erfarenhet inom sm�rjmedelsomradet kan vi hj�lpa ditt f�retag att identifiera sm�rjbehoven och effektivisera sm�rjningen, vilket leder till stora besparingar, �kad effektivitet och h�gre l�nsamhet. Vi ser fram emot att fa s�tta igang.