Eren Enerji

Bug�n toplamda 1390 MW'lik tam kapasiteyle enerji �retimini ger�ekle�tiren Eren Enerji, T�rkiye'de kurulan ilk s�per/kritik santraller olma ayricaligina sahip �� �nitesiyle, �lkenin en verimli termik santrali olarak diger santrallerden ayrilmaktadir. Eren Enerji Zonguldak Termik Santrali, proje finansmani alaninda d�nyanin en se�kin sekt�r dergilerinden biri olan �Project Finance� tarafindan, Avrupa�da 2009 yilinin en ba�arili enerji finansmani se�ilmi� olmanin gururunu ya�amaktadir. T�rkiye�de bug�ne kadar sifirdan yapilmi� en b�y�k �zel proje olan Eren Enerji Termik Santrali�nde kullanilan t�m teknolojik yapi, d�nya enerji �retimi standartlarina sahiptir. Eren Enerji ZETES 1 ve ZETES 2 �nitelerinin yani sira �ali�malarina ba�lanan 1320 MW kurulu g�ce sahip ZETES 3 Termik Santral projesi, EMEA Finance tarafindan verilen �2013�te Avrupa, Ortadogu ve Afrika (EMEA) B�lgesi�nin en iyi proje finansmani� �d�l�n�n sahibi oldu. ZETES 3 projesinin de faaliyete ge�mesiyle ZETES Termik Santrali, 2 bin 710 MW kurulu g�ce ula�arak T�rkiye�nin en b�y�k enerji santrali olacak ve ayni zamanda T�rkiye�nin enerji ihtiyacinin yakla�ik y�zde 8�ini tek ba�ina kar�ilayacaktir.