Entek Elektrik ?etimi A.?

Entek Elektrik �retimi A.�. 1995 yilinda yatirim �ali�malarina ba�lami� ve 1998 sonu itibariyle elektrik �retimine ge�mi�tir. Ilk tesisimiz Bursa Demirta� Organize Sanayi B�lgesi�nde 104 MW olarak kurulmu�tur. 2003 yili sonuna dogru, elektrik piyasasinda toptan elektrik alim ve satimi, ithalati veya ihracati ile i�tigal etmek �zere kurulan Eltek Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.�. unvanli �irkete % 46 oraninda kurucu ortak olarak i�tirak edilmi� olup, 2013�de hisse orani % 100�e �ikarilmi�tir. Kocaeli K�sek�y�de Kurulu 64 MW g�c�ndeki, dogalgazdan elektrik ve buhar enerjisi �reten T�rk Edison Enerji A.�. unvanli �irketin �nce hisseleri satin alinmi�, daha sonra da �irketimiz ile birle�tirilmi�tir. Enerji Piyasasindaki yeniden yapilanma nedeniyle, 2003 yili sonuna dogru, �irketin Otoprod�kt�r Grubu olan stat�s�, ��zel �retim �irketi� stat�s�ne d�n��t�r�l�rken, �irket unvani da �Entek Elektrik �retimi A.�.� olarak tescil ettirilmi�tir. Ayrica 2004 yili ortalarinda, Sariyer-Rumeli Feneri yolundaki Ko� �niversitesi i�erisinde 2,6 MW g�c�nde bir Elektrik �retimi Tesisi kurulmasina karar verilmi� ve yatirim 2004 yili sonu itibariyle bitirilerek devreye alinmi�tir. 2009 yilinin Agustos ayinda tevsi yatirimi devreye girerek �irketin lisansa bagli toplam kurulu g�c� 219 MW�a �ikmi�tir. �irketin b�y�me hedefleri �er�evesinden Adana Yumurtalik civarinda kurulacak 625 MW g�c�ndeki tesisin i�letmecisi olan Ayas A.�.�ne %50 ortak olunmu�tur. Tesis halen yatirim a�amasindadir. 2011 yili ba�inda �irketin % 49,62 hissesini alan AES grubu 2014 yili sonunda ortakliktan ayrilmi�tir. Karaman�da bulunan Damlapinar ve Kepezkaya hidroelektrik santrallerini i�leten Selen ve Cenay ile Samsun �ar�amba�da bulunan Kumk�y hidroelektrik santrallerini i�leten Kumk�y �irketleri Haziran 2014 tarihi itibariyle Entek b�nyesinde birle�tirilmi� ve �irketin lisansa bagli toplam kurulu g�c� 364 MW�a �ikmi�tir.