Enerji Piyasalari I�letme Anonim �irketi (EPIA�)

Enerji Piyasalari I�letme Anonim �irketi (EPIA�), 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu ile 6102 sayili T�rk Ticaret Kanunu h�k�mlerine tabi olarak, 12 Mart 2015 tarihinde tescil i�lemlerinin tamamlanmasinin ardindan resmen kurulmu�tur. EPIA��in ba�lica amaci ve faaliyet konusu, � Piyasa i�letim lisansinda yer alan enerji piyasalarinin etkin, �effaf, g�venilir ve enerji piyasasinin ihtiya�larini kar�ilayacak �ekilde planlanmasi, kurulmasi, geli�tirilmesi ve i�letilmesidir. E�it taraflar arasinda ayrim g�zetmeden g�venilir referans fiyat olu�umunun temin edilmesi ve artan piyasa katilimci sayisi, �r�n �e�itliligi ve i�lem hacmiyle likiditenin en �st d�zeye ula�tigi, piyasa birle�meleri yoluyla ticaret yapilmasina imkan taniyan bir enerji piyasasi i�letmecisi olmaktir.� EPIA�, 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu geregi �zel hukuk t�zel ki�iligini haizdir. EPIA� yetkili oldugu konu ve alanlarda kendi i� d�zenlemelerini yapar.