Energif�retagen Sverige

Energif�retagen Sverige �r en branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fj�rrv�rme. Vi samlar f�retag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, v�rme och kyla. Vara medlemmar levererar energi varje sekund, aret runt, till hushall, stora och sma f�retag och samh�lle. Tillsammans driver vi f�r�ndring som m�jligg�r ett langsiktigt hallbart samh�lle. Det g�r vi i samverkan med var omgivning eftersom vi �r �vertygade om att sav�l medlemmarnas, som samh�llets visioner, f�rverkligas b�ttre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samh�llsbygget med var kunskap f�r att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hallbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.