Enel Rom�nia

Suntem o companie multina?ional� ?i unul dintre cei mai mari furnizori de servicii integrate de energie ?i gaz din �ntreaga lume. Prezent� pe pia?a din Rom�nia �nc� din 2005, Enel este, �n acest moment, unul dintre cei mai mari investitori priva?i �n domeniul energetic, cu opera?iuni �n sectorul distribu?iei ?i furniz�rii de electricitate, dar ?i al produc?iei de energie electric� din surse regenerabile, ?i al solu?iilor energetice avansate. Compania ofer� servicii unui num�r de 3 milioane de clien?i din toat� ?ara. Enel continu� dezvoltarea unui program de investi?ii pentru �mbun�t�?irea calit�?ii serviciilor, modernizarea re?elei ?i implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel.