E.ON Hung�ria Zrt.

Az E.ON Hung�ria csoport a nemzetk�zi E.ON-csoport r�szek�nt a magyar energiagazdas�g fontos r�sztvev�je. A v�llalatcsoport tev�kenys�geinek k�z�ppontj�ban az �gyfeleknek ny�jtott komplex energetikai szolg�ltat�sok, az energetikai eloszt�h�l�zatok (�ram-, illetve g�zeloszt� h�l�zatok) �zemeltet�se, valamint a meg�jul� energi�k (ezen bel�l is kiemelten a solar) �llnak. Az �j energiavil�g decentraliz�lt, z�ld, �s �sszekapcsolt. Az E.ON Hung�ria csoport � anyav�llalat�hoz hasonl�an � az �j energiavil�got helyezi a k�z�ppontba. Ebben az energiavil�gban az �gyfelek � sokkal ink�bb mint kor�bban b�rmikor � hat�kony �s fenntarthat� energetikai megold�sokat szeretn�nek kapni. A v�llalatcsoport �ramh�l�zati t�rsas�gai a Dun�nt�lon �s a Tisz�nt�lon juttatj�k el a villamos energi�t a v�gfelhaszn�l�khoz, g�zh�l�zati t�rsas�gai a Dun�nt�lon m�k�dnek. Energiakereskedelmi v�llalatunk k�zel k�t �s f�lmilli� �gyfelet l�t el villamos energi�val az egyetemes szolg�ltat�s keret�ben, valamint t�bb t�zezer kis-, k�zepes �s nagyv�llalatot �rammal �s f�ldg�zzal a versenypiacon. �j term�keinkkel pedig az otthon k�nyelm�t �s biztons�g�t igyeksz�nk �gyfeleinknek megteremteni. Tov�bbi inf�k: eon.hu