Borusan EnBW Enerji

Stratejik olarak yenilenebilir kaynaklara �nem ve �ncelik veren Borusan EnBW Enerji kuruldugu g�nden bu yana az kaynak t�ketimi ile enerji �retimine odaklanmi� olup son teknolojinin kullanildigi santrallerinde kalite odagiyla �evre ile dost enerji �retiyor. Borusan EnBW �retim portf�y�n�n tamami yenilenebilir enerji kaynaklarina dayalidir. Bandirma R�zgar Enerji Santrali (91,1 MW), Yedig�l Aksu Hidroelektrik Santrali (50,3 MW), Balabanli R�zgar Enerji Santrali (61,4 MW), Koru R�zgar Enerji Santrali (55,2 MW), Harmanlik R�zgar Enerji Santrali (55,2 MW), Mut R�zgar Enerji Santrali (55,2 MW), Fuat R�zgar Enerji Santrali (33,9 MW), Dayicik G�ne� Enerji Santrali (6,6 MW), Pamuklu G�ne� Enerji Santrali (2,2 MW), Kartaldagi R�zgar Enerji Santrali (65,6 MW) ve Kiyik�y R�zgar Enerji Santrali (28 MW) ile birlikte toplam i�letmedeki kurulu g�c�m�z 505 MW�tir. Borusan EnBW Enerji, r�zgar enerjisi alaninda T�rkiye'nin lider enerji �retim �irketi olma vizyonuyla yola �ikmi�tir. Bu vizyonu ger�ekle�tirmek i�in yatirimlarin etkin planlanmasi ve y�netimi; sosyal ve dogal �evreye en �st seviye duyarlilik ve �nem g�stererek santrallerin verimli olarak i�letilmesi; elektrik sati� ve ticaretinde sekt�rde �nc� rol �stlenilmesini misyon olarak benimsemi�tir.