BP Raffinaderij Rotterdam

BP Raffinaderij Rotterdam is een van de grootste raffinaderijen van Europa. Onze raffinaderij verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie, wat uitkomt op een jaarlijkse productie van 19 miljoen ton. Wij produceren uit aardolie een uitgebreid pakket aan eindproducten en halffabrikaten, als LPG, euroloodvrij, Ultimate, super plus, diesel, kerosine (vliegtuigbenzine), huisbrandolie, stookolie en grondstoffen voor de petrochemische industrie. Wij leveren onze producten aan alle BP service stations in Nederland. Als lid van de BP Groep leveren wij ook aan landen zoals Duitsland, Belgi�, Luxemburg, Zwitserland, Itali� Engeland en de Verenigde Staten. BP Raffinaderij is een volcontinu bedrijf in de Rotterdamse haven en is een olieverwerking- en verladingsinstallatie, 390 hectare groot, gelegen aan de 6e Petroleumhaven. Op het tankenpark staan een honderdtal opslagtanks met een totale opslagcapaciteit van 4,3 miljoen m3. Geproduceerde componenten worden hier vermengd tot eindproducten. Via de weg, het water, het spoor en pijpleidingen vinden ze hun weg naar depots en tankstations, industrie en scheepvaart. Tevens beschikken we over een tiental steigers met in totaal 11 ligplaatsen, geschikt voor zowel zeeschepen als binnenvaartschepen. Zelfs supertankers tot 285.000 ton kunnen op deze locatie ruwe aardolie lossen.

EPC Project Management 2021