BKK

BKK er et av landets storste energi- og infrastrukturselskap med over 1100 ansatte som dekker de fleste fagdisipliner. De ansatte er var viktigste ressurs. Hos oss jobber det blant annet: ingeniorer, energimontorer, naturforvaltere, forretningsutviklere, samfunnsvitere, landmalere, jurister, meteorologer og sivilokonomer. Vi jobber hver dag med a finne losninger som kan vare med pa a gi morgendagen nye muligheter.

EPC Project Management 2021