Aksa Enerji �retim A.�.

1997 yilinda bir Kazanci Holding i�tiraki olarak kurulan Aksa Enerji, T�rkiye�nin halka a�ik en b�y�k serbest enerji �reticisidir. Globalle�meyi hedef edinen Aksa Enerji, yerel bir enerji �irketinden KKTC ve Afrika kitasindaki santralleriyle global bir enerji �irketine d�n��mektedir. Projelendirmeden satin alma, in�aat ve montaja kadar t�m santral kurulum i�lemlerini yetkin teknik ekipleriyle kendi b�nyesinde ger�ekle�tiren Aksa Enerji, dogal gaz, linyit, hidroelektrik, r�zgar ve akaryakit kaynaklarindan enerji �retmekte ve santrallerinin i�letme ve bakimlarini kendi b�nyesinde ger�ekle�tirmektedir. Bu konudaki know-how�ini acil enerji ihtiyaci i�indeki �lkelerde santral kurulumlariyla yurt di�ina ta�iyan Aksa Enerji, �lkelerin enerji ihtiya�larina uzun s�reli garantili sati� anla�malariyla hizli ��z�mler sunmaktadir. K.K.T.C�den sonra yurt di�inda b�y�meyi hedef edinen Aksa Enerji, globalle�me yolundaki ilk adimini 2015 yilinda atmi�tir. Verimlilik ve s�rd�r�lebilirlik odakli yakla�imini yurt di�ina ta�imak i�in harekete ge�en Aksa Enerji�nin ilk hedefi Afrika olmu�, bu kitada Gana, Madagaskar ve Mali santralleri ile Afrika�daki varligini peki�tirmi�tir. Aksa Enerji, K.K.T.C, Gana, Madagaskar ve Mali cumhuriyetleri ile yaptigi garantili enerji sati�i ve santral kurulumu anla�malarinin yani sira, yurt di�indaki diger yeni yatirim firsatlarini da degerlendirmektedir. 2010 yilinda Aksa Enerji�nin %21,4 oraninda hissesi, AKSEN koduyla Borsa Istanbul�da i�lem g�rmeye ba�lami�tir. Aksa Enerji�nin hisseleri BIST 100 ve S�rd�r�lebilirlik endekslerinde i�lem g�rmektedir.

EPC Project Management 2021